Sales Department Manager Zhao 025-85760892  13376090521  Business QQ  : 2853898902 E-mail: sales@habotech.com 
             
Export Department Manager Zuo: 025-85769882 18512596065 Business QQ  : 2853898908 E-mail: info@habotech.com
  Add: Room1009,BuildingF6,NO.9,Weidi Road,Xianlin,Qixia,District,Nanjing,Jiangsu,CN
  Web: http://www.habotech.com
  Postal code: 210033